سخنگوی وزارت خارجه: مذاکرات از ریل خارج نشده

در روزی که خبرگزاری تسنیم، گمانه زنی درباره پایان مسئولیت سعید خطیب زاده را منتشر کرد،  سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری، شایعه استعفای علی باقری کنی را رد و تاکید کرد که ایران پیشنهادات خود را قبل از صدور قطعنامه به آمریکا داده است. منابع خارجی درباره این پیشنهادات، ادعاهایی در خصوص تحریم سپاه مطرح کردند.

فروش هوشمند نان یارانه ای در تهران: طرح فروش هوشمند نان یارانه ای به تهران رسید و قرار است که ۶۸۰۰ نانوایی به کارتخوان مخصوص مجهز شوند.