نیاز آمریکا به همراهی اعراب و اسرائیل؛

تور خاورمیانه ای بایدن، چهارشنبه از اسرائیل آغاز می شود و پس از دیدار او با محمود عباس، عربستان مقصد بعدی خواهد بود. او در جده در نشست رهبران شورای همکاری خلیج فارس و سه کشور عراق، اردن و مصر حضور می یابد. بحران قیمت سوخت در آمریکا و رویارویی امنیتی با ایران، دو محور اصلی سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه است. ایران درباره ائتلاف امنیتی اسرائیل و آمریکا با همراهی اعراب منطقه هشدار داده است. 

احیای کریدور شمال – جنوب کلید خورد؛

ایران با انتقال ۳۰۰ کانتینر صادراتی، احیای کریدور شمال - جنوب را کلید زد؛ موضوعی که حجم ترانزیت کالا بین روسیه و هند را از طریق ایران افزایش می دهد و برای کشور ارزآوری خواهد داشت. توجه به این مسیر، در پی ناامن شدن مسیرهای ترانزیتی روسیه و اوکراین بعد از حمله مسکو به کیِف صورت گرفته است.

صیانت اینترنتی از کودکان تا دوهفته دیگر؛

یک مقام وزارت ارتباطات خبر داده که با نهایی شدن لیست سفید وزارت ارشاد درباره محتوای مربوط به کودکان، اینترنت ویژه کودکان تا دو هفته دیگر، آماده ارائه خواهد بود.