برنامه اکوخبر

اجرای مرحله سوم رمز پویا

بانک مرکزی اعلام کرده که از امروز مرحله تازه طرح رمز پویا اجرا می شود و از این به بعد رمزهای یک بار مصرف فقط برای یک تراکنش کاربرد خواهند داشت.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد