برنامه اکوخبر

کارنامه غم‌انگیز برنامه‌ی ششم توسعه

گزارش دیوان محاسبات کشور درباره میزان موفقیت برنامه ششم توسعه تا اندازه زیادی ناامید کننده به نظر می رسد چرا که فاکتورهای زیادی نه تنها محقق نشده اند.

در مجموع فقط ۳۵ درصد از الزاماتی که برنامه ششم توسعه به دنبال آن بوده به طور کامل اجرا شده است. 

 

گزارش دیوان محاسبات کشور از نحوه اجرای برنامه ششم توسعه چه چیزهایی برای گفتن داره؟

دیوان محاسبات کشور گزارشی منتشر کرده که در آن عملکرد برنامه ششم توسعه اعلام شده، بر اساس این گزارش فقط ۳۵ درصد احکام این برنامه به طور کامل محقق شده و ۶۵ درصد اهدافش به طور ۱۰۰ درصدی اجرا نشده. گزارش دیوان محاسبات بازه زمانی سال ۹۶ تا شهریور ۹۹ را شامل میشود. گزارشی که نشان میدهد حدود ۴۱ درصد از احکام برنامه ششم توسعه به لحاظ تصویب مقررات مدنظر قانون هنوز بلاتکلیف هستند و در بخش تصویب مقرراتی که دارای فرصت زمانی بودند فقط ۲.۴ درصد احکام در زمان مقرر حکم تصویب شدند و  ۵۳.۶ درصد از مصوبه ها خارج از فرصت زمانی قانون مصوب گردیده اند  و ۴۴ درصد تاکنون محقق نشده. یکی دیگر از حوزه هایی که به نظر می رسد برای برنامه ششم موفق نبوده رشد اقتصادی است، در قانون برنامه ششم رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی  هدف‌گذاری شده بود که در عمل طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ نرخ رشد اقتصادی کشور به ترتیب ۳.۷ درصد، ۵.۴- درصد و ۶.۵- درصد محقق شد. باید گفت که حسب اهداف قانون برنامه ششم توسعه ۲.۸ درصد از رشد ۸ واحد درصدی سالانه از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید باید حاصل می شد که بررسی بهره‌وری عوامل تولید نشان می‌دهد که در عمل طی سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ رشد بهره‌وری به ترتیب ۲ درصد، ۶.۱- درصد و ۶.۹- درصد بوده است. گزارش دیوان محاسبات کشور در حوزه اشتغال هم نشان می دهد که با وجود اینکه متوسط رشد سالانه اشتغال ۳.۹ درصد و کاهش نرخ بیکاری به حداقل سالانه ۰.۸  درصد در طول سال‌های برنامه در نظر گرفته شده، سند میانگین «نرخ بیکاری» در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۱.۶ درصد بوده که نسبت به الزام تعیین شده در برنامه حدود ۱.۴  درصد انحراف نشان میدهد. از طرفی با توجه به اینکه ضریب جینی کشور باید از۰.۳۹ درصد به ۰.۳۴ درصد کاهش پیدا می کرد ولی گزارش دیوان محاسبات کشور نشان میدهد که بین سال‌های ۱۳۹۶تا ۱۳۹۸ وضعیت توزیع درآمد در کشور به مراتب بدتر شده است و نسبت به هدف‌گذاری در برنامه ششم توسعه انحراف قابل توجهی وجود دارد. در این گزارش آمده که متوسط سالانه رشد نقدینگی در عمل حدود ۱۷ درصد انحراف نسبت به هدف‌گذاری انجام شده در برنامه نشان میدهد و نرخ تورم از ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۳۴.۸درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته، در حالی که حسب پیش‌بینی‌های انجام شده در قانون برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ تورم در طول سال‌های برنامه ۸.۸ درصد تعیین شده بود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد