به عنوان مثال مهدی چمران در جلسه شورای شهر تهران، اعلام کرد که وجود چنین متراژی از خانه، به لحاظ تبعات احتماعی خطرناک است و باعث زندگی کردن افراد مجرد با هم می شود. 

درحالیکه مسوولان زیستن در میکرو آپارتمان ها را در شان ایرانیان نمیدانند و گفته می شود که به متراژهای زیر ۶۵ متر پروانه داده نمی شود،  آگهی های بسیاری در بازار مسکن وجود دارد که واحد هایی با نام پیلوت، سوییت دانشجویی و نیم طبقه را در متراژهایی حتی زیر ۲۵ متر به فروش می رسانند