برنامه اکوخبر

متهمان رشد نقدینگی از منظر بانک مرکزی

بانک مرکزی با انتشار گزارشی، به تحلیل و بررسی عوامل موثر بر رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ پرداخته است که موضوعات عدیده‌ای از کرونا و تحریم تا بورس و تسهیلات دهی بانک‌ها را شامل می‌شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد