برنامه اکوخبر

مشاغلی که بیشترین آسیب را از ادامه شرایط قرمز می بینند

کارکنان بخش خدمات و صاحبان مشاغل این حوزه را می توان بزرگ‌ترین قربانی کرونا در اقتصاد ایران و جهان دانست

قربانیان کرونا در کف خیابان

امروز رئیس اتحادیه مسافربری استان تهران گفت باشیوع کرونا از مجموع ۱۰ هزار راننده ناوگان مسافربری ۶۰ درصد به طورکامل بیکار شده‌اند. در این بین بیش از ۲۰۰ راننده از کرونا فوت کرده اند در حالی که دو هزار نفر از راننده ها به کرونا مبتلا شده بودند.

 امروز هم رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه تهران اعلام کرد که این صنف سنگین ترین خسارت را از کرونا دیدند چون در تمام روزهایی که اصلی ترین فرصت برای درآمدزایی بوده مجبور به تعطیلی شدند و این موضوع بهشان آسیب خیلی جدی ای زده و بیشتر از ۶۰ درصد صاحبان این شغل را دچار ورشکستگی کامل کرده.

ارائه این آمارها از طرف این دو صنف اصلا عجیب نیست چون می دانیم که مشاغل خدماتی بیشترین آسیب را از کرونا خوردند اما این موضوع چرا مهم است؟ چون بخش خدمات در مجموع بیشتر از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده و هرگونه بحرانی در این بخش کل اقتصاد را با مخاطره رو به رو می کند، در مورد مشاغل این بخش امکان انبار کردن محصلات و فروش آنها بعد از کرونا هم وجود ندارد و درآمدی که از دست رفته امکان جبران در فرصت های بعدی را ندارد یعنی اگر یک شغل خدماتی یک روز بسته باشد خسارت آن یک روز هیچ وقت جبران نمیشود. بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مجموع تا حداقل ۳۵ درصد از شاغلان بخش خدمات شغل خودشان را از دست دادند و این با توجه به بزرگی گروه شاغلان در این دسته، یک فاجعه اقتصادی تمام عیار محسوب میشود، بنابراین به نوعی میتوان گفت وقتی که رئیس اتاق اصناف اعلام کرد به ازای هر یک روز تعطیلی ۳ میلیون نفر بیکار خواهند بود و درآمدی نخواهند داشت خیلی حرف عجیبی نزده.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد