برنامه اکوخبر

دلار پشت خط مناظره نماند

اولین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته برگزار شد.

این مناظره مربوط به مسائل اقتصادی بود و قرار بود نامزدها از مسائل و برنامه های خود در حوزه اقتصاد بگویند. اما این مناظره چه تاثیری بر روند معاملات پشت خطی دلار گذاشت؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد