برنامه اکوخبر

وضعیت برق اضطراری می ماند

چند روزی است که در تهران و برخی استان ها شاهد خاموشی های بی برنامه هستیم.

مدیر عامل توانیر علت این مشکل را گرمای شدید هوا و ایجاد مشکل در شبکه برق عنوان می کند.

محمد حسن متولی زاده، مدیر عامل توانیر می گوید: مسئله بعدی ما برای روزهای آینده است که گرمای شدید تری در تمام نقاط کشور اتفاق می افتد، بنابراین حساسیت این هفته و هفته های آینده بیشتراست و باید توجه دقیقی صورت گیرد، چراکه به ازای هر یک درجه افزایش دما حدود ۱۵۰۰ مگاوات به مصرف برق کشور اضافه می شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد