برنامه اکوخبر

صف جدید برای دریافت وام ارزان

بانک مرکزی در بخش نامه مصوب شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی را به بانک های مربوطه اعلام کرده است.

بر اساس تصمیم کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، سقف کلی تسهیلات مشاغل خانگی از ۲۵۰ میلیارد تومان به ۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که به معنی افزایش ۷۰۰ درصدی این تسهیلات است. البته بانک های مربوطه موظف هستند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد تسهیلات خانگی را به بانک مرکزی ارسال کنند. رشد یکباره تسهیلات قرض الحسنه در این محل که به نوعی وام ارزان تلقی می شود  میتواند اکثر افراد را به ایجاد مشاغل خانگی ترغیب کند. ذکر این نکته ضروری است که نرخ این تسهیلات در حدود ۴ درصد است و طبعا صف تقاضای بالایی برای دریافت این وام شکل خواهد گرفت که مشخص نیست در این صف،‌ همگی به دنبال توسعه مشاغل خانگی باشند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد