برنامه اکوخبر

واکسن فایزر به ایران می رسد؟

ناصر ریاحی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفته، مذاکرات برای واردات ۴۰ میلیون دز واکسن فایزر و جانسون اند جانسون انجام شده و در صورت نهایی شدن، امیدواریم به زودی این واکسن ها وارد کشور شوند.

ریاحی همچنین گفته احتمالا واردات این واکسن ها از طریق ساز و کار کوواکس انجام خواهد شد. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز در سخنانی دراین باره گفته مابا یک یا دو کشور اروپایی وارد مذاکره شدیم برای گرفتن واکسن فایزر و مدرنا و اگر کارها خوب پیش رود حتما وارد می کنیم. حالا در حالی که اخبار امیدوارکننده ای از واردات واکسن فایزر می رسد، کیانوش جهانپور  توئیت کرده که سهمیه ایران از محل سازو کار کوواکس ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دز است که سفارش گزاری شده و ۲.۲ میلیون دز آن تحویل شده است.لذا اگر شنیدید ۲۰ میلیون دز واکسنی خاص از کوواکس قابل ارائه است شما با یک خالی بندی مواجه شدید، جدی نگیرید!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد