برنامه اکوخبر

شمارش معکوس برای تعطیلی دولت آمریکا

با نزدیک شدن به ۳۰ سپتامبر و پایان سال مالی در آمریکا نگرانی ها از احتمال تعطیلی دولت بیشتر می شود.

نمایندگان دو حزب اصلی سیاسی در آمریکا بر سر تصویب نهایی دو بسته بودجه ای دولت بایدن به ارزش هزار میلیارد دلار و بسته بودجه ای خدمات اجتماعی به ارزش ۳.۵ هزار میلیارد دلار با همدیگه اختلاف جدی دارند.

باید دید جمهوری خواهان و دموکرات ها تا نیمه شب پنج شنبه بر سر این بسته های بودجه ایی توافق می کنند یا باید منتظر تعطیلی دولت بود.

اما تعطیلی دولت در آمریکا چه زمانی اتفاق می افتد؟ در اکوخبر ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد