برنامه اکوخبر

مأموریت غیرممکن وزارت اقتصاد

کسری بودجه فرمان دولت را به سمت فروش اموال و دارایی های مازادش چرخانده است.

بعد از اظهارات خاندوزی وزیر اقتصاد، ابراهیم رئیسی هم دیروز رسما به وزارت اقتصاد دستور داد که فروش دارایی‌های مازاد دولت را با جدیت پیگیری کند.

اما تجربه چند سال اخیر نشان داده که فروش دارایی‌های دولت همیشه با مانع روبرو بوده و نتوانسته بخشی از کسری بودجه را جبران کند، چرا که در شرایط رکود تورمی، فروش حجم بزرگی از اموال دولت که عمدتا زمین و ملک هستند،‌کار آسانی نیست.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد