در این مراسم مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه صحبت‌های مهمی درباره موضوع استفاده از منابع این صندوق در قالب لایحه بودجه ایراد کرد.

میرکاظمی تاکید کرد در بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش می‌کنیم از منابع صندوق برداشت نکنیم تا خلق پول اتفاق نیوفتد، مگر برای پیشرانی اقتصاد و پشتیبانی از طرح‌هایی که موجب توسعه زیر ساخت‌ها می‌شود.