نامه ای که در آن، جواب یک خطی حسن روحانی به محمدباقر نوبخت، از تخلیه خزانه و نداشتن موجودی حکایت داشت. نوبخت برای رد ادعای خزانه خالی، تاکید کرد که چون خزانه ورودی مستمر دارد و هر روز مبالغی در اون تجمیع می‌شود، خالی بودنش بی معناست. نوبخت تاکید کرد که اگر این ادعا صحت داشت، دولت جدید چگونه حقوق کارکنان رو طی این سه ماه پرداخت کرده است؟