بنابراین برای رفع مشکل مسکن، دولت در طرح جهش مسکن اولویت ویژه‌ای در نظر گرفته است که با فروش اقساطی و قیمت تمام شده به این خانواده‌ها واگذار شود همچنین تسهیلات وام ۱۵۰ میلیون تومانی برای ساخت این زمین‌ها به خانواده‌های دارای ۳ فرزند تعلق می‌گیرد. جزئیات افزایش یارانه را در اکو خبر ببینید.