این به معنای آن است که این ویروس به یک قدمی ایران رسیده است و باید پایش در مرزها تقویت شود.

گفتنی است عربستان و امارات یکی از بالاترین نرخ های واکسیناسیون را دارند و امارات اخیرا اعلام کرده است که ۱۰۰ درصد جمعیت این کشور دست کم یک دوز واکسن را دریافت کرده اند.