شرکتی که بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور است و در بورس هم با نماد «فارس» شناخته می شود.

او در ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ توسط خزانه داری آمریکا، در لیست تحریمی قرار گرفته است.