پخش زنده پخش زنده اکو ایران
 • آمار روحانی یا صداوسیما؟

  به نظر می‌رسد که با دو ادعای متضاد مواجهیم. دولت روحانی مدعی سرمایه گذاری بیش از دولت های قبل در صنعت برق است، ولی صدا سیما معتقد است در حدود ۱۰ سال گذشته، سرمایه گذاری در صنعت برق سقوط آزاد داشته است! داستان از چه قراری است؟

  ۰ مشاهده ۰۱:۵۴
 • حذف جنجالی آقای جوان

  پس از نقدهای بسیار و امتیاز پایین سریال «مردم معمولی» و در پی آن امتیاز پایین آن در پلتفرم ارائه دهنده،‌رویکرد این پلتفرم برای اصرار به ادامه تولید آن حواشی زیادی ساخت.

  ۰ مشاهده ۰۱:۵۲
 • قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا نخواهد کرد؟

  وزارت ارتباطات می گوید طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، اپراتورهای اینترنت از سال آینده باید مالیات بیشتری به خزانه بدهند و این رقم در اختیار صدا و سیما قرار خواهد گرفت

  ۰ مشاهده ۰۳:۲۵
۱