پخش زنده پخش زنده اکو ایران
 • نشانه‌های جدید از بازگشت عادل

  غیر از حرف‌های رئیس سازمان صدا و سیما تحرکات دیگری هم دیده می‌شود که شائبه ایجاد تغییر در یکی از جریان‌های حاکم بر این سازمان را ایجاد می‌کند.

  ۰ مشاهده ۱۰:۲۶
 • سیمای هم‌جهت با رئیسی

  سازمان صدا و سیما برای ۵ سال آینده به پیمان جبلی سپرده شد؛ نهاد فرهنگی رسانه ای رسمی که دو دهه اخیر، نقدهای جدی در چارچوب ساختار و محتوا به سویش روانه می شود.

  ۰ مشاهده ۰۴:۲۱
 • آمار روحانی یا صداوسیما؟

  به نظر می‌رسد که با دو ادعای متضاد مواجهیم. دولت روحانی مدعی سرمایه گذاری بیش از دولت های قبل در صنعت برق است، ولی صدا سیما معتقد است در حدود ۱۰ سال گذشته، سرمایه گذاری در صنعت برق سقوط آزاد داشته است! داستان از چه قراری است؟

  ۰ مشاهده ۰۱:۵۴
 • حذف جنجالی آقای جوان

  پس از نقدهای بسیار و امتیاز پایین سریال «مردم معمولی» و در پی آن امتیاز پایین آن در پلتفرم ارائه دهنده،‌رویکرد این پلتفرم برای اصرار به ادامه تولید آن حواشی زیادی ساخت.

  ۰ مشاهده ۰۱:۵۲
 • قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا نخواهد کرد؟

  وزارت ارتباطات می گوید طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، اپراتورهای اینترنت از سال آینده باید مالیات بیشتری به خزانه بدهند و این رقم در اختیار صدا و سیما قرار خواهد گرفت

  ۰ مشاهده ۰۳:۲۵
۱