پول های کاغذی تا ابتدای قرن بیستم به همین شکل پشتوانه طلا داشتند. این وضعیت با شروع جنگ جهانی اول و نیاز دولت ها به خرج کرد بیشتر بر هم می ریزد.

نظام برتن وودز در جهت احیا پول پایه طلا به شکلی تازه متولد شد اما کمتر از سه دهه دوام آورد و از ابتدای دهه ۱۹۷۰، پول رابطه خود را با طلا از دست داد.

پول اکنون بر پایه بدهی بنا نهاده شده است و کشورها بنا بر شرایط اقتصاد کلان حجم پول مورد نیاز خود را می سنجند. پول بیشتر، بر اقتصاد واقعی بی تاثیر است و تنها منجر به تورم می شود. رابطه مقداری پول، یکی از پایه ای ترین روابط اقتصادی اثر پول را بر تورم تشریح می کند.