این در حالیست که تمامی کشورها برای ایجاد رقابت در بازار خودروی خود مسیر واردات و حضور برندهای مختلف را مدنظر قرار می دهند.

«اکوایران» در گفتگو با فرشاد فاطمی، اقتصاددان، به این موضوع می‌پردازد.

نسخه کامل این گفتگو را در وب‌سایت اکوایران ببینید.