علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز توضیح می‌دهد که توافق ایران تا چه اندازه می‌تواند بازار نفت را نزولی کند.