جواد اوجی گفت: اگر توسعه این میدان نیازمند احداث پالایشگاه باشد، در همان منطقه این پالایشگاه ساخته خواهد شد.

میدان گازی پارس شمالی به منظور جبران کاهش تولید گاز میدان پارس جنوبی در دستور توسعه قرار گرفته و میزان ذخایر گاز درجای آن ۱۶۶۸ میلیارد فوت مکعب تخمین زده شده است.