به گفته رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی پیشنهاد وزارت نفت برای حل مشکلات متانول‌سازها در کمیسیون اقتصادی دولت با مخالفت مواجه شده است، با این حال بخش خصوصی برای خروج واحدهای متانولی از بحران هزینه‌های تولید، سه پیشنهاد روی میز دولت گذاشته که مورد استقبال وزارت اقتصاد و معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری قرار گرفته است.