در ابتدای این ماه شاهد افزایش قیمت کامودیتی ها علی الخصوص قیمت نفت بودیم اما رفته رفته از اواسط این ماه بازار پر فروغ کامودیتی ها خاموش شد.

در ماه اکتبر چه عواملی این بازار را رشد داد و در ادامه چه عواملی سبب ریزش این بازار شد؟

اکوایران در این برنامه در گفت و گو با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به این موضوع پرداخته است.

مشروح این گفت‌وگو را در اینستاگرام ببینید.