به گزارش اکوایران، در دوران دولت نهم و دهم اما به یکباره کارکنان وزارت نفت چند برابر شد تا دست این وزارتخانه در ادامه برای استخدام بسته شود. این وضع به شکلی بود که بیژن زنگنه وزیر نفت گفته بود وزارت نفت از شدت کارکنان در حال انفجار است.

این روزها اما اخباری به گوش می‌رسد که از تصمیمات تیم جدید وزارت نفت برای استخدام بیشتر در این وزارتخانه‌ در حال انفجار حکایت دارد. وزارت نفت از پس هزینه های نیروهای جدید بر می آید؟ آنچه که مسوولان عالی رتبه دولت در ماه های اخیر به جامعه منتقل کرده اند، این است که یک خزانه خالی و یک کسری بودجه بزرگی را تحویل گرفته اند که حتی در مورد پرداخت حقوق کارکنان نیز به سختی می توانند بدون استقراض از بانک مرکزی به تعهدات خود عمل کنند. حال تعهدات جدید چه عواقبی می تواند برای در پی داشته باشد؟