در همین زمینه، روسای سابق بانک مرکزی، محمود بهمنی، ولی الله سیف، سید محمد حسین عادلی، اکبرکمیجانی و طهماسب مظاهری در نامه‌ای از مجلس خواستند که این قانون جدید را که پسرفتی در قانون بانکداری است، تصویب نکند. حالا مجید قاسمی، رییس کل بانک مرکزی در دهه ۶۰ هم اعلام کرد که با طرح مجلس مخالف است.