واکسن کرونا به بازار فلزات رسید

بازار فلزات غیرآهنی در روز جمعه بیستم نوامبر ۲۰۲۰ با رونق مناسبی مواجه شد. انتشار اخبار مربوط به پیشرفت واکسن کرونا از یک سو و موجی از اخبار مثبت بنیادی پیرامون این بازارها سبب شد تا قیمت مس، آلومینیوم و دیگر فلزات این گروه با رشد مناسبی مواجه شود. #اکومعدن در این برنامه به بررسی بازار #فلزات غیرآهنی پرداخته است.

اکومعدن در این برنامه به بررسی بازار فلزات غیرآهنی پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد