معدن کاری دیجیتالی چیست؟

بسیاری از شرکت های معدنی هم اکنون بیش از هر زمان دیگری در حال به روز رسانی استراتژی های خود بوده و مدل های تجاری جدیدی را در نظر گرفته اند.

ترکیبی از نوسان های بازار، تغییر تقاضای جهانی، اهمیت دستیابی به ذخایر بیشتر و تغییر سیاست ها در سراسر جهان، ضرورت تحول در فعالیت های معدنی را بیش از پیش نشان می دهد.  به نظر می رسد برای استفاده از فرصت های پیش رو، شرکت های معدنی باید از ابزارها و قابلیت های دیجیتال استفاده کنند تا به سطوح جدیدی از عملکرد در سراسر زنجیره ارزش معدن برسند. در شرایطی که تحول بزرگ دیجیتالی در بخش های انرژی و تولید در بخش صنعت در حال انجام است، بخش استخراج می تواند با اتخاذ سیستم های دیجیتالی کارآمدتر برای پیمانکار و مدیریت پروژه، موقعیت خود را تقویت کند. ماه گذشته در گفت و گو با دکتر امید اصغری، رئیس موسسه پژوهشی یونیدرو، تحولات و مزایای معدنکاری دیجیتال را مورد بررسی قرار دادیم. راه حل های دیجیتالی می تواند به شرکت های معدنی در کاهش پیچیدگی و بهینه سازی عملکرد تجاری و عملیاتی کمک کند. اکو معدن در این برنامه به طور اجمالی به بررسی اهمیت معدنکاری دیجیتال پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد