جایگاه فولاد خوزستان در بازار کار

کرونا در طول ۱۵ ماه اخیر بسیاری از بخش‌های اقتصادی را با معضل مواجه کرده است.

نیروی کار نیز از این آسیب‌ها در امان نماند. برای جویا شدن وضعیت نیروی کار در این دوران، به سراغ معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی فولاد خوزستان رفتیم تا ببینیم این شرکت، چگونه به مدیریت منابع انسانی در ایام کرونا پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد