ضربه انحصارطلبی به صادرات برق

بخش خصوصی در مورد سرمایه‌گذاری در زمینه تولید و صادرات برق مردد است چرا که برنامه‌ریزی صحیحی برای استفاده از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه و صادرات و مبادلات برق تولیدی وجود ندارد. در فصل‌های سرد سال مصرف برق به مراتب از پیک مصرف پایین‌تر است و بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این صنعت در فصولی غیر از تابستان استفاده‌ای ندارند و حبس شده باقی میماند. به اعتقاد تحلیلگران برای بهره‌گیری از برق حبس‌شده، از یک سو سرمایه‌گذاری در امور زیرساختی و راندمان شبکه تولید باید افزایش یابد و از سوی دیگر با نوسازی شبکه انتقال و توزیع، میزان تلفات برق را کاهش داد. اما از همه مهمتر انحصار صادرات برق شکسته شود.

اکو نیرو در گفتوگو با مهمانان این هفته چند سوال را با آنها در میان گذاشته است. نخست اینکه مشارکت محدود بخش‌خصوصی و انحصار در صادرات برق چه اثرات منفی بر شکلگیری همکاری و تجارت برونمرزی برق داشته است؟ در این میان آسیبهای آن به تولیدکنندگان خصوصی برق چه بوده است؟ در بخش دیگری از برنامه این هفته، با مهمانان این موضوع مطرح شد که صادرات برق ایران همچنان دولتی است و مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری شبکه برق هم به بخش خصوصی امکانپذیر نیست. نهاد رگولاتور و تنظیم کننده قیمت هم در این بازار وجود ندارد. بنابراین آیا قبل از انحصارزدایی لازم است روابط شفافتر شود و سازوکاری برای صادرات برق تدوین شود که تاکنون وجود نداشته؟ همچنین این پرسش مطرح شد که دولت برای افزایش صادرات برق از سمت بخش خصوصی باید چه تدابیری را در دستور کار قرار دهد؟ و در نهایت فرمول شکستن انحصار دولتی صادرات چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد