تعرفه استخراج رمزارزها منطقی است ؟

استخراج رمز ارز در ایران با دو نوع تعرفه برق انجام می‌شود که براساس آن در ۸ ماه خنک سال، استخراج با تعرفه ۴۸۰ تومان و در ۴ ماه گرم با تعرفه بالاتر صورت می‌گیرد. حال سوال اینجاست، این تعرفه ها تا چه اندازه به واقعیت های اقتصادی نزدیک است؟ اکو نیرو در گفت وگو با سخنگوی صنعت برق به دنبال پاسخ این پرسش رفته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد