رقابت نابرابر بازیگران صنعت برق

بخش خصوصی صنعت برق با وجود اینکه ۶۰ درصد از برق کشور را تولید می‌کند، اما اعتقاد دارد با دولت در یک رقابت نابرابر قرار دارد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد وزارت نیرو از یک طرف تولیدکننده برق است و از طرف دیگر خریدار اصلی برق و در نهایت تعیین‌کننده ضوابط حاکم بر نرخ برق است. تحلیلگران معتقدند این موضوع باعث شده صاحبان نیروگاه‌ها برای فروش برق با وزارت نیرو وارد عرصه‌ رقابتی شوند که هیچ نقشی در تعیین پارامترهای تاثیرگذار آن ندارند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد