انتظارات فعالان برق از مجلس

صنعت برق با چهار ابر چالش «چرخه معیوب اقتصاد برق»، «نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد»، «مشکلات زنجیره تامین و صادرات»، «مشکلات پایداری شبکه برق» مواجه است. مجلس یازدهم برای حل این مشکلات از چه مسیرهایی باید عبور کند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد