برق مجانی؛ فرصت یا تهدید؟

اوایل شهریور ماه امسال رئیس جمهور از مجانی شدن برق ۳۰ میلیون نفر از مردم کشور خبر داد. حسن روحانی در جلسه ویدئو کنفرانسی هیات دولت با اشاره به مصوبه جدید دولت (برق امید) مبنی بر رایگان شدن هزینه برق کم مصرف ها از مجانی شدن برق برای خانوارها و اقشار ضعیف برای نخستین بار پس از انقلاب سخن به میان آورد.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد