بحران برق و گاز در چله زمستان

آیا ادامه قطعی‌های برق تابستان، در زمستان هم رخ خواهد داد؟

 آیا امسال زمستان علاوه بر قطعی برق، قطعی گاز را هم تجربه می‌کنیم؟ آیا شرایط صنعت برق و گاز کشور بحرانی است؟ این هفته در برنامه اکونیرو همراه با پرویز محمد نژاد، نماینده مجلس و رئیس کمیته نیرو کمیسیون انرژی و جواد سلیمان‌پور، مدیر گروه انرژی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر این موضوع را بررسی می‌کنیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد