برنامه اکو گپ

بررسی مسیر تحولات توسعه چین

این برنامه مسیر تحولات توسعه چین، عوامل تاثیرگذار بر توسعه اقتصادی چین و درس‌هایی که می‌توان از توسعه چین برای اقتصاد ایران گرفت را مورد بررسی قرار داده است.

برخی صاحب‌نظران، مجموعه تحولات در کشور چین را معجزه اقتصادی می‌نامند و برخی دیگر قرن 21 را قرن چین نامگذاری کردهاند.  گفته می‌شود که چین با بیش از 100کشور ارتباط تجاری دارد و دومین اقتصاد دنیاست. اما چه تحولات و رخدادهایی چین را از کشوری فقیر و با شاخص‌های اقتصادی رو به زوال به یک غول اقتصادی بدل کرد؟ و چه عواملی منجر به توسعه اقتصادی چین شد؟ اقتصاد توسعه یافته چین چه درس‌هایی برای اقتصاد ایران دارد؟ 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد