برنامه ایماژ

معرفی کتاب اقتصاد در یک درس؛ مضرات مداخله دولت در اقتصاد

هنری هازلیت در کتاب "اقتصاد در یک درس" به ما هشدار می‌دهد که فریب استدلال تامین زیرساخت‌ها توسط دولت را نخوریم! دکتر امیرحسین خالقی قضیه را شرح می دهد.

خیلی‌ها حتی آن‌ها که هوادار مداخله گسترده دولت نیستند، معتقدند دولت دستکم در زمینه تامین زیرساخت‌ها (راه ها،شبکه‌های ارتباطی و مانند آن) باید حضوری فعال داشته باشد، هنری هازلیت در کتاب "اقتصاد در یک درس" به ما هشدار می‌دهد که فریب این استدلال را نخوریم! دکتر امیرحسین خالقی در این ویدیوی کوتاه "ایماژ" قضیه را شرح می دهد.

توسعه اقتصادی با یک درس؛ عدم مداخله دولت

کتاب اقتصاد در یک درس نوشته هنری هازلیت در سال ۱۹۴۶ منتشر شد. در این کتاب به تبعات مخرب مداخلات دولت در اقتصاد و به شکل کلی نقاط منفی افقتصاد دولتی به شکل روان و ساده اشاره شده. با این که دهه ها از انتشار این کتاب می گذرد اما این کتاب هنوز برای بسیاری از کشور‌ها حتی کشور‌های اروپایی موضوعیت دارد و مطالعه آن می‌تواند جواب ساده ای به بسیاری از سوالات در خصوص مشکلات اقتصادی کشور‌ها باشد. از آنجا که درس‌های این کتاب شباهت بسیاری به شرایط کنونی اقتصاد ایران دارد خواننده کتاب می‌تواند ارتباط خوبی با مفاهیم آن برقرار کند و برای بسیاری از سوالات خواننده جواب مناسبی باشد.

اقتصاد در یک درس؛ نقدی بر اقتصاد سنتی توصیه ای برای اقتصاد ما

این کتاب نقدیست بر باور‌های اقتصادی جدیدی که این روز‌ها چنان فراگیر شده که خود به نوعی مکتبی جدید را پدیدار کرده است.

این کتاب به شکل کلی به تفسیر موضوعاتی می‌پردازد و ادعایی در خصوص درستی روش‌ها ارائه شده ندارد . در مقابل این کتاب به تلاش کرده تا نشان دهد بسیاری از ایده‌ها که به عنوان نوآوری‌های جدید و پیشرفت‌های خلاقانه قلمداد می‌شوند درواقع همان روش های قدیمی و سنتی هستند که ما را به حال و روز فعلی درآورده‌اند و صرفا رنگ و لعابی جدید به خود گرفته‌اند تا در ادامه دوباره به همان مشکلات قدیمی دچار شویم! ممکن است القاب کلیشه‌ای و یا سنتی به این کتاب اطلاق شود اما کسی که به دنبال حقیقت و دیدن راهکاری واضح برای مشکلات به ظاهر پیچیده است با این القاب گول نمی‌خورد و در دل همین کتاب به ظاهر ساده به دنبال حل مسئله می‌گردد. به قول موریس کوهن، این خیال که می‌توانیم دیدگاه‌های تمام متفکران پیشین را رد کنیم، یقینا هیچ بنیانی باقی نمی‌گذارد تا بر اساس آن امیدوار باشیم که اثر خود ما ارزشی برای دیگران داشته باشد.

  

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد