بازارها مشغول استراحت و منتظر محرک جدید

دیروز و امروز تحولات در اکثر بازارهای مالی و مواد خام بزرگ نبوده و به نظر می رسد سرمایه گذاران در حال برنامه ریزی برای ماه های آینده هستند. تغییرات در قیمت نفت، اندک اما در بازار طلا بزرگ بوده است. بررسی علل نوسان ها ضروری است.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد