آرامش آزاردهنده در بازارها؛ چرا همه نگرانند ؟

در هفته ای که گذشت نوسان در شاخص های مالی و قیمت مواد خام بزرگ نبود اما این آرامش حاصل خوب بودن وضعیت اقتصاد جهان نیست. دو هفته مانده تا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، کشورهای اروپایی و آمریکا با موج دوم همه گیری کرونا مواجه هستند و سرمایه گذاران ترجیح داده اند منتظر باشند تا ابهام ها رفع شود. آینده می تواند هولناک باشد!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد