سقوط کم سابقه شاخص ها و قیمت ها؛ روزهای پرالتهاب ادامه می یابد؟

روز گذشته از لحاظ میزان سقوط شاخص های مالی و قیمت مواد خام، یک روز کم سابقه بود و حالا سوال سرمایه گذاران این است که آیا آرامش حاکم خواهد شد یا آنکه جهان در حال ورود به فاز جدید از عدم قطعیت و بی ثباتی است؟ کارشناسان دیدگاه های مختلف در این زمینه ها مطرح کرده اند. در گزارش امروز به وضعیت بازارها و چند احتمال درباره آینده اشاره شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد