چرا نمی توان به رنگ سبز تابلوها اطمینان داشت ؟!

هفته گذشته روزهایی بسیار پر التهاب سپری شد و رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مختلف گاه غیرمنطقی بود. حالا این سوال مطرح است که آیا می توان نسبت به پیش بینی ها و فرضیات کنونی اطمینان داشت یا ممکن است همه چیز به ناگهان تغییر کند؟ در گزارش امروز به عملکرد بازارهای مختلف در هفته قبل و برخی نکات مهم درباره شرایط کنونی اشاره شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد