به گزارش اکوایران، گزیده سخنان میرکاظمی در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی به شرح زیر است:

ارز ۴۲۰۰ تومانی یک نامعادله در اقتصاد ایران بود و برای به هم ریختن اقتصاد کشور این نامعادله کافی بود

ادامه تخصیص ارز ترجیحی امکان‌پذیر نیست

ناچار به حذف هستیم؛ چون قانون است

ماهیانه تا ۱.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ پرداخت می‌شود

ممکن است، حذف این ارز با تورم همراه باشد

در ۶ ماهه دوم هم اجازه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداشتیم