به گزارش اکوایران؛ براساس ارزیابی شاخص مدیران خرید در آبان همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت به غیر از «میزان سفارشات جدید مشتریان» و «موجودی مواداولیه» عدد بیشتر از 50 را ثبت کرده‌اند. گزارش منتشر شده از شامخ آبان ماه نشان دهنده آن است که عوامل موثر در شاخص کل شامل «کاهش میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها» و «افزایش رکود» می شود.

براساس گزارش مدیران خرید بخش صنعت توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با اتکا به نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی تهیه شده در میان رشته فعالیت‌های صنعتی، صنایع پوشاک و چرم با بیشترین کاهش در مقدار شامخ روبرو بوده‌اند.  

صمت 2

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در آبان ماه عدد 52.49 به دست آمده است، که نشان می‌دهد فعالیت‌های بخش صنعت با رشد بسیار اندکی روبرو بودند که شیب آن نسبت به مهرماه اندکی افزایش داشته است.

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته شاخص «مقدار تولید محصولات بخش صنعت» در آبان‌ماه (54.10) واحد بوده که تقریباً مشابه ماه قبل است و عدد شاخص بسیار جزئی نسبت به مهرماه (54.86) کمتر است. هرچند با توجه به کاهش شدید تقاضا مانند ماه قبل افزایش تولید منجر به افزایش موجودی انبار شده است.

در میان شاخص‌های ارزیابی شده «شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان» در آبان ماه (49.86) برای دومین ماه پیاپی کاهشی است اما شدت آن نسبت به مهرماه کمتر است. به عقیده فعالان اقتصادی علاوه بر کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید، صعود نرخ ارز و اتفاقات اخیر کشور و همچنین در برخی از فعالیت‌ها قطعی اینترنت نیز در کاهش تقاضا مؤثر بوده است.

از سوی دیگر عدد به دست آمده برای «شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده» هم در آبان ماه (48.81) بوده که برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته و نسبت به مهرماه با شدت بیشتری را ثبت کرده است که همچنان نشان‌دهنده کمبود مواد اولیه است. به عقیده فعالان اقتصادی کمبود نقدینگی و افزایش نرخ ارز باعث شده تا بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو باشند.

ارزیابی صورت گرفته نشان دهنده آن است که «شاخص میزان استخدام» در آبان (52.89) نسبت به مهرماه اندکی افزایش داشته است.

اما در میان شاخص‌های ارزیابی شده شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در آبان ماه (74.99) به بیشترین میزان 5 ماهه اخیر رسیده است. افزایش شدید نرخ ارز در افزایش قیمت خرید مواد اولیه تأثیر داشته است. از سیوی دیگر شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در آبان ماه (53.27) همچنان افزایشی است اگرچه شدت افزایش آن نسبت به مهرماه کمتر است. همچنان به دلیل پیشی گرفتن رشد تولید از رشد تقاضا و فروش، میزان موجودی انبار در این ماه نیز افزایش داشته است.

«شاخص انتظارات تولید» در ماه آینده (59.96) تقریباً مشابه ماه قبل است به کمترین مقدار 5 ماهه اخیر رسیده است. اگرچه همچنان نشان‌دهنده خوش‌بینی فعالان بخش صنعت برای آذرماه است.

صمت