به گزارش اکوایران؛ براساس ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در آذر سال جاری، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی به بالاترین سطح در این سال رسیده است؛ در این ماه شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 12.9 و 15.7 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 2.7 و 3.6 درصدی مواجه شده است.

 اما در این ماه کدام رشته‌ها بیشترین رکورد به کدام گروه‌ها رسیده است؟ براساس ارزیابی‌های صورت گرفته رشته فعالیت‌های «خودرو» و «قطعات» در این مدت رکورد جدیدی ثبت کردند و شاخص تولید و فروش آن به ترتیب رشد 48.4  و 86.7 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت کرده است.

 از سوی دیگر ارزیابی‌ها نشان دهنده آن است که شاخص تولید رشته «فعالیت دارو» هم در مدت زمان مورد بررسی به بالاترین سطح در دو سال اخیر رسید و نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 25.6 درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 7 درصدی داشته است. براساس این گزارش در آذرماه 1401، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت «ماشین آلات و تجهیزات» روند صعودی خود در سال ۱۴۰۱ را ادامه داده و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد 35.5 و 95 درصدی را ثبت کرده است.

براساس این گزارش در آذرماه 1401 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی رشد مثبت 0.2 درصدی را ثبت کرده است و رشد نقطه به نقطه به 35.4 درصد رسیده است. درنهایت، میانگین سالیانه شاخص قیمت هم در آذرماه 1401 روند نزولی یکسال اخیر خود را ادامه داد و با 2.1 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 49.1 درصد افزایش را نشان می دهد. در این ماه رشته «فعالیت دارو» همانند آبان ماه مجددا با افزایش قیمت مواجه بوده و نرخ رشد ماهیانه 9.3 درصدی داشته است.