به گزارش اکوایران؛ گروه غذایی مورد بررسی در این بازه زمانی شامل «گوشت»، «لبنیات»، «غلات»و «روغن‌خام» و «شکر» می شود که از میان گروه‌های مذکور سه گروه افت قیمت داشته اند و دو گروه رشد قیمت را ثبت کرده اند. با توجه به این گزارش می توان گفت دو گروه «لبنیات» و «شکر» در این بازه زمانی رشد قیمت داشته اند و سایر گروه‌ها با افت قیمت روبرو بوده اند.

با توجه به داده‌های اعلام شده این سوال مطرح می شود که چه عواملی رشد و افت قیمت گروه‌های مورد بررسی را به همراه داشته است. براساس گزارش پژوهشی اتاق بازرگانی تهران قیمت گروه «گوشت» در بازه زمانی مورد بررسی در دنیا افت 1.2 درصدی داشته که‌ این افت توم شده با افت قیمت گوشت گاو و گوشت مرغ ناشی از افزایش عرضه گاو‌ها برای کشتار در چندین کشور بزرگ تولیدکننده و تقاضای ضعیف جهانی و دسترسی بهتر به صادرات گوشت طیور علرغم کاهش تولید به دلیل تشدید انفلوانزای پرندگان مربوط می شود.

گروه بعدی که در مدت زمان مورد بررسی افت قیمت را تجربه کرده گروه «غلات» بوده است. اما چه عواملی کاهشی شدن قیمت این گروه را به همراه داشته است؟ افت توام بهای گندم و ذرت در این ماه به دلیل افزایش عرضه و رقابت بین تولیدکنندگان و تعمیم آن بر سایر غشت مانند جو و سورگوم موجب شد تا این گروه در دوره زمانی مورد بررسی افتی 1.8 درصدی داشته است.

اما در مدت زمان مورد بررسی قیمت گروه «روغن خام» افت 1.8 درصدی در جهان داشته است. ارزیابی صورت گرفته نشان می دهد این افت به دلیل کاهش 5 درصدی قیمت جهانی روغن پالم به دلیل افت تقاضای جهانی برای واردات (علیرغم کاهش تولید در کشورهای عمده تولیدکننده به علت بارندگی های زیاد)، افت بهای روغن سویا به دلیل چشم‌انداز مثبت افزایش فعلی تولید در آمریکای جنوبی و کاهش قیمت روغن‌های کلزا و آفتابگردان به علت عرضه فراوان جهانی و کاهش تقاضای واردات، به ویژه از اتحادیه اروپا مربوط می شود.

کالاهایی که رشد قیمت داشته اند

براساس این گزارش در این مدت شاهد رشد قیمت «لبنیات» و «شکر» در دنیا بوده ایم. براساس ارزیابی‌ها قیمت گروه «لبنیات» در این مدت رشد 1.1 درصدی داشته. ارزیابی‌ها نشان دهنده آن است که افزایش بهای پنیر در ماه مورد بررسی به علت تقاضای زیاد واردات جهانی و دسترسی محدودتر به صادرات به ویژه در اروپای غربی، در مقابل ، افت قیمت‌های بین‌المللی کره موجب شد تا برای ششمین ماه متوالی شاهد رشد قیمت این گروه باشیم. براساس این گزارش این رشد تحت تأثیر تداوم کاهش تقاضای جهانی واردات و موجودی کافی برای پوشش نیازهای کوتاه مدت و همچنین کاهش قیمت‌های بین المللی شیرخشک به دلیل عرضه با قیمت های پایین تر در اروپای غربی باز می گردد.

از سوی دیگر در این ماه شاهد افزایش 2.4 درصدی قیمت «شکر» بوده‌ایم. افزایش قیمت های بین المللی شکر در ماه دسامبر به علت افزایش نگرانی ها در مورد تاثیر شرایط نامساعد جوی بر عملکرد این محهول در هند، دومین تولیدکننده بزرگ شکر در جهان، و تاخیر در فرآوری نیشکر در تایلند و استرالیا رخ داده است.     

فائو