به گزارش اکوایران؛ براساس آمار گمرک میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی و برق در ۱۰ ماهه سال‌جاری ، بالغ بر ۱۰۳ میلیون تن و به ارزش ۴۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است که این میزان صادرات غیر نفتی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، افزایش 2.93 درصدی در وزن و 17.66 درصدی در ارزش دلاری داشته است.

از سوی دیگر میزان واردات کشور در این مدت به  میزان ۳۱ میلیون تن به ارزش ۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است که کاهش 7.6 درصدی در وزن و افزایش 16.86 درصدی در ارزش را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

در این مدت متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی از ۳۸۵ دلار در ۱۰ ماهه سال گذشته به ۴۴۰ دلار در ۱۰ ماهه سال جاری رسیده است، که نشانگر رشد 14.31 درصدی است.

اما متوسط ارزش گمرکی کالای وارداتی در مدت زمان مورد بررسی برای هر تن کالای وارداتی ۱۵۷۱ دلار بوده که نسبت به رقم ۱۲۴۹ دلار در ۱۰ ماهه سال گذشته ، 25.74 درصد رشد داشته است.

براساس داده‌های گمرک، عمده‌ترین کالای صادراتی در مدت زمان مورد بررسی به گاز طبیعی مایع شده به ارزش ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که سهمی بالغ بر 15.4درصد از کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است.

آمار گمرک همچنین نشان می دهد انواع گوشی های تلفن همراه در مجموع بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار، معادل ۴ و ۷۲ صدم درصد از کل ارزش واردات کشور را به خود اختصاص داده است.

محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران در خصوص پنج کشور عمده طرف معامله واردات عنوان کرد: کشورهای امارات متحده عربی با ۱۵ میلیارد دلار ، چین با ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، هند با ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و آلمان با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است . این پنج کشور در مجموع از نظر وزنی 65.19 صدم درصد و از نظر ارزشی 75.60 صدم درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده اند.

اما، بزرگترین مقاصد صادراتی کشور در این مدت کشورهای چین با ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ، عراق با ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ، ترکیه با ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ، امارات متحده عربی با ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و هند با ‌یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.