به گزارش اکوایران؛ داده‌های اعلام شده از سوی گمرک در ده ماهه سال 1401 ،میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور بالغ بر 103 هزار تن و به ارزش 45 میلیارد و 319 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1400، افزایشی 2.93 درصدی در وزن و 17.66 درصدی به لحاظ ارزشی داشته است. از سوی دیگر متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در ده ماهه سال جاری، 440 دلار بوده که نسبت به 385 دلار به ازای هر تن طی ده ماهه سال گذشته، 14.31 درصد رشد داشته است.

براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی «گاز طبیعی مایع شده»، «پروپان مایع شده»، «بوتان مایع شده»، «متانول»، «پلی اتیلن گرید فیلم»، «قیرنفت»، «سایر اوره حتی به صورت محلول در آب»، «شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج»، «سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین» و  «اوره حتی به صورت محلول در آب» و در میان 10 محصول با بیشترین ارزش صادراتی قرار داشته‌اند.

صادرات

وضعیت صادرات محصولات غیرنفتی  

ارزیابی از روند صادرات کشور در 9 ماه سال جاری نشان دهنده آن است که ارزش صادرات «گاز طبیعی مایع شده » در مدت زمان مورد بررسی6 میلیارد و 816 میلیون دلار بوده است که با اختلاف دوبرابری به لحاظ ارزشی در جایگاه اول قرار گرفته است.  

ارزیابی از روند صادرات کشور در 10 ماه سال جاری نشان دهنده آن است که ارزش صادرات «پروپان مایع شده» در مدت زمان مورد بررسی تقریبا 3 میلیارد و 335 میلیون دلار بوده است که با این حجم از صادرات این محصول در جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.

«بوتان مایع شده» با ارزش صادراتی یک میلیارد و 938 میلیون دلار در جایگاه سوم محصولات صادراتی قرار گرفت و «متانول» هم در مدت زمان مورد بررسی با ارزش صادراتی یک میلیارد و 400 میلیون دلار جایگاه چهارم را از آن خود کرد.

اما جایگاه پنجم در میان محصولات صادراتی به چه گروهی اختصاص داشته است؟ براساس ارزیابی گمرک «پلی اتیلن گرید فیلم» با صادرات حدود یک میلیارد و 439 میلیون دلار در این جایگاه قرار گرفته و جایگاه ششم هم به «قیرنفت» با ارزش صادراتی یک میلیارد و 432 میلیون دلار اختصاص یافته است.   

داده‌های گمرک نشان دهنده آن است که صادرات «سایر اوره حتی به صورت محلول در آب» هم در این مدت نزدیک به یک میلیارد و 300 میلیون دلار بوده و ارزش صادرات «شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج» هم در این مدت کمی بیش از یک میلیارد و 200 میلیون دلار ثبت شده است.

ارزش صادرات «سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین» هم در مدت زمان مورد بررسی 994 میلیون دلار بوده و صادرات «اوره حتی به صورت محلول در آب» نیز در این مدت به 975 میلیون دلار رسید.