به گفته جهانگیر رحیمی، گردش حساب پوز بانکی، بخشی از اطلاعاتی است که در اجرای قانون بودجه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد.

وی افزود: طبق قانون بودجه، بخشی از واریزی‌هایی که بر اساس درگاه‌های پرداخت الکترونیک بانکی به حساب مودیان واریز می‌شود، مشمول مالیات خواهند شد.

رحیمی تاکید کرد: همه تراکنش‌هایی که با پایانه‌های فروشگاهی انجام می‌شوند، لزوما مشمول مالیات نمی‌شوند.