به گزارش اکو ایران، روند هزینه وام مسکن در روزهای اخیر بالا گرفته و همچنان در کانال 137 هزار تومان قرار دارد.

به طورکلی خرید و فروش اوراق تسه بیشتر به جهت کمک به دهک های کم درآمد جامعه در جهت خرید منزل بوده است. در این بازار قیمت خرید اوراق در اثر عرضه و تقاضای روزانه دربازار کشف شده و متقاضیان نیز می توانند بر این اساس از بانک مسکن مطالبه وام جهت خرید منزل کنند.

اعتبار هر کدام از این اوراق در بازار وام مسکن معادل با 500 هزار تومان بوده و سقف تهیه آن برای مجردین 240 میلیون تومان و برای متاهلین معادل با 480 میلیون تومان است. اکنون اما هزینه تهیه این اوراق روزهاست که در سطح بالایی قرار گرفته است.

اوراق تسه

کانال 130 هزار تومانی قیمت اوراق

قیمت اوراق تسه در دو هفته گذشته تقریبا بالاتر از مرز 135 هزار تومان بوده است. این قیمت در روز دوشنبه 23 خرداد به 137 هزار و 240 تومان به صورت متوسط رسید.

بررسی معاملات در این روزها نشان می دهد یکی از مهم ترین دلایل رشد قیمت در این بازار افزایش موج تقاضا بوده است. به این معنا که متقاضی خرید وام از کانال اوراق بیشتر شده و در حالی که عرضه اوراق تغییر چندانی نداشته موجب رشد قیمت ها در این بازار شده است.

به گفته کارشناسان، عدم پشتوانه مالی مناسب برای عرضه اوراق در بازار موجب شده تا عرضه تسه سطح پایین تری را در مقایسه با تقاضا داشته باشد.

درنهایت مجردین در روز 23 خردادماه مجبور شدند تا 76 میلیون و 870 هزار تومان بابت دریافت وام پرداخت کنند. این در حالی است که هزینه پرداختی متاهلین در این روز تقریبا معادل با 131 میلیون و 780 هزار تومان بوده است.

افزایش هزینه وام در نهایت موجب شد تا نرخ سود وام مسکن روندی صعودی را بپیماید.

کانال 27 درصدی نرخ سود وام مسکن

با توجه به آن که متقاضیان وام هزینه ای را بابت دریافت آن در هر مقطع می پردازند درنهایت نرخ سود آن از میزان اسمی جدا شده و میزان واقعی پیدا می کند.

این نرخ در روز دوشنبه 23 خرداد ماه برابر با 27.1 درصد بوده و برای هفتمین روز متوالی در کانال 27 درصد قرار داشته است.

اوراق تسه